@kareltweet er is veel management talk over cultuu…

@kareltweet er is veel management talk over cultuur. Zin en onzin scheiden is geen sinecure. Ik denk nog even a.

This entry was posted by . Bookmark the permalink.