Cultuur als probleem

Deze weblog heeft als doel om informatie te verschaffen en discussies aan te jagen rond het thema organisatiecultuur van onderwijsinstellingen.

Over cultuur wordt veel gesproken, binnen en buiten het onderwijs. Vaak in negatieve zin; Van veel organisaties wordt gezegd dat er een cultuuromslag nodig is. Of het nu de Nederlandse Bank is die steken heeft laten vallen bij de controle van de DSB-bank of van de bankensector, waar een graaicultuur zou heersen. Ook  onderwijsinstellingen krijgen er mee te maken. Amarantis, waar een angstcultuur zou heersen, waardoor problemen met het vastgoed onder de mat werden geveegd. Of in het hoger onderwijs, waar een zesjescultuur onder de studenten zou heersen.

Blijkbaar merk je iets van cultuur als je er last van krijgt. Als er problemen zijn en er iets moet veranderen. Dan lijkt de cultuur een blok aan het been te worden. Cultuur houdt veranderingen blijkbaar tegen. En als de cultuur dan zelf ook nog moet veranderen, berg je dan maar, want dat kost veel energie en tijd, als het al lukt.

Of dat inderdaad zo is, in hoeverre het ons aangepraat wordt, welke ideeën en strategieën door de wetenschap worden aangereikt, wat is cultuur eigenlijk, om deze vragen cirkelt deze blog.

Uiteraard zijn uw ervaringen en mening van harte welkom!

Comments are closed.